Zápis dětí do 1. třídy

Ve středu 11. 4. 2018 se koná zápis dětí do 1 . třídy.

Sopka na stole

I hodiny slohu mohou být zábavné.

Litosféra - projekt 6

Žáci 6. ročníku v rámci probíraného tématu Litosféra zpracovali následující projekty:

Vikingové - válečníci, mořeplavci, objevitelé a obchodníci

V pátek 16.3.2018 se všichni žáci vypravili do kulturního domu, kde si pro ně agentura Pernštejni z Pardubic připravila vzdělávací program s název "Vikingové - válečníci, mořeplavci, objevitelé a obchodníci".

Zajímavosti z Apeninského poloostrova - projekt

Žáci 8. ročníku v zeměpise zpracovali projekt s názvem "Zajímavosti z Apeninského poloostrova".

Sopka IaKT 6

Žáci 6. ročníku dostali za úkol v hodině informatiky vložit a popsat obrázek sopky.

Můj rodokmen

Žáci 8. ročníku v hodinách dějepisu zpracovávali svůj rokomen.

Zajímavosti z Řecka - projekt

Žáci 8. ročníku zpracovali v zeměpise projekt "Zajímavosti z Řecka"

Ein Brief

V dopise žáci 5. ročníku vyprávěli o svých zálibách.

Zajímavosti z Pyrenejského poloostrova

Žáci 8. ročníku zpracovali v zeměpise projekt s názvem "Zajímavosti z Pyrenejského poloostrova".

Syndikovat obsah