Vítáme léto ve školní družině

V červnu do naší družiny přiletěly berušky a motýlci, připluly želvy na vodní hladině a zavoněly tu jarní květiny.

Oznámení

Oznamujeme rodičům žáků 1. – 5. ročníku, že z důvodu výměny oken v budově I. stupně proběhne závěr školního roku pro I. stupeň 23. 6. 2017

My holidays - projekt

žáci 9. ročníku v tématu "Mé prázdniny" vyprávěli v anglickém jazyce o svých plánech na prázdniny.

Dopravní výchova - praktická část

Dne 20. 6. 2017 se 4. třída pod vedením pana učitele Vysočana zúčastnila závěrečné části dopravní výchovy - jízdy zručnosti na kole.

My day - projekt

V projektu My day žáci 8. ročníku vyprávěli v anglickém jazyce o svém dnu.

Cesta kolem světa za 80 dní

Dne 15. 6. 2017 žáci 4. ročníku shlédli baletní vystoupení "Cesta kolem světa za 80 dní" v Městském divadle ve Znojmě.

Masky zvířat

V tématu "Wir basteln eine Maske" si žáci 4. ročníku vyrobili masku zvířete.

Znojemský hrad

Dne 13. 6. 2017 se žáci 4. třídy zúčastnili vlastivědné exkurze ve Znojmě s názvem "Křížem krážem znojemským hradem"

Den dětí

V pátek 2. 6. 2017 proběhl na 1. stupni Den dětí.

Státy Asie

Jedním ze zeměpisných témat v 7. ročníku je Asie.

Syndikovat obsah