ZOO - projekt

V projektu ZOO žáci 9. ročníku popsali v anglickém jazyce zoologickou zahradu, kterou navštívili.

Naše vesnice, město - projekt

V projektu Naše vesnice - Naše město popisovali žáci 8. ročníku v anglickém jazyce vesnici, ve které žijí nebo město, které navštívili.

Napoleon Bonaparte - projekt

Napoleon Bonaparte - významný francouzský generál a státník, jeden z největších vojevůdců historie lidstva - se stal námětem pro dějepisný projekt žáků 8. ročníku.

Zápis dětí do 1. třídy

Zápis dětí do 1. třídy se koná 3. 4. 2017 ve 13.00 h v budově I. stupně ZŠ Dyjákovice.

Kvádr, krychle

Jednou z kapitol matematiky pro 6. ročník jsou tělesa - kvádr a krychle.

Dopravní výchova

Během školního roku 2016/2017 se naši žáci 4. ročníku zapojí do celostátního programu systematického výcviku cyklistů, který pod názvem Dopravní výchova (DV) zajišťuje Ministerstvo dopravy.

Karneval ve školní družině

I do školní družiny zavítaly přípravy na maškarní karneval.

Jája a Pája - Divadlo Radost Brno

V úterý 28. 2. se děti 1., 2., 3. třídy zúčastnily představení Jája a Pája v brněnském Divadle Radost.

Galerie nejlepších žáků

Fotografie nejlepších žáků naší školy najdete zde.

Hasík 2. třída - 1. a 2. setkání

Jedná se o preventivně - výchovný program „ Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva.“

Syndikovat obsah