Iluminované psaní knih

Žáci 7. ročníku dostali v hodinách dějepisu nelehký projekt.

Úřad práce Znojmo

Ve středu 12.4.2017 se žáci 8. ročníku vypravili na besedu do Informačního a poradenského střediska při ÚP ve Znojmě.

Fenomén Merkur, Poslední trik Georgese Méliése

Pátek 7. dubna 2017 patřil návštěvě divadla a muzea ve Znojmě.

Zápis dětí do 1. třídy

V pondělí 3. 4. 2017 proběhl na 1. stupni základní školy zápis dětí do 1 . třídy.

Měření denní teploty - projekt

Měření denní teploty je název zeměpisného projektu, který zpracovali žáci 6. ročníku.

ZOO - projekt

V projektu ZOO žáci 9. ročníku popsali v anglickém jazyce zoologickou zahradu, kterou navštívili.

Naše vesnice, město - projekt

V projektu Naše vesnice - Naše město popisovali žáci 8. ročníku v anglickém jazyce vesnici, ve které žijí nebo město, které navštívili.

Napoleon Bonaparte - projekt

Napoleon Bonaparte - významný francouzský generál a státník, jeden z největších vojevůdců historie lidstva - se stal námětem pro dějepisný projekt žáků 8. ročníku.

Zápis dětí do 1. třídy

Zápis dětí do 1. třídy se koná 3. 4. 2017 ve 13.00 h v budově I. stupně ZŠ Dyjákovice.

Kvádr, krychle

Jednou z kapitol matematiky pro 6. ročník jsou tělesa - kvádr a krychle.

Syndikovat obsah