S hudbou proti drogám 2. stupeň

Ve čtvrtek 18.1.2018 žáci naší školy v rámci prevence sociálně patologických jevů navštívili hudebně vzdělávací program s názvem "S hudbou proti drogám".

Světadíl Amerika - projekt

Žáci 7. ročníku v hodinách zeměpisu zpracovali v rámci probíraného tématu "Světadíl Amerika" několik projektů.

Můj dobrý kamarád, kamarádka - projekt

Žáci 8. ročníku v hodinách německého jazyka dostali za úkol vypracovat projekt, ve kterém měli popsat svého dobrého kamaráda nebo kamarádku.

Vánoční besídka 1. stupeň

Ve středu 20. 12. 2017 se děti 1., 2., 3., 4. a 5. třídy sešly v herně 1. stupně a společně si zazpívaly několik vánočních písní a koled.

Laboratorní práce z přírodopisu - 6. třída

Na žáky 6. ročníku čekala v pátek 15.12.2017 první laboratorní práce z přírodopisu.

Wülzeshofen

V pátek 15. 12. 2017 se žáci 3., 4. a 5. třídy zúčastnili vánočního setkání s družební školou ve Wülzeshofenu.

Bajky pana Ezopa aneb Dávná moudra věčně platná

Ve čtvrtek 14. prosince 2017 děti 1. stupně zhlédly povedené představení s názvem Bajky pana Ezopa aneb Dávná moudra věčně platná.

Emoji letter

Podle textu v časopise napsali žáci 9. ročníku dopis s emotikony.

Co jím během dne- projekt

Projekt s názvem "Was esse ich den ganzen Tag?" zpracovali žáci v 8. ročníku.

Bildergeschichte - projekt

Žáci 5. ročníku v hodinách německého jazyka zpracovali projekt s názvem "Bildergeschichte".

Syndikovat obsah