Ptačí ostrov

V centru Brna, v malebném parku Kraví hory leží Hvězdárna a planetárium.

Dopravní bezpečnost 8

Žáci 8. ročníku v rámci hodiny výchovy ke zdraví se zaměřili na dopravní bezpečnost.

Narozeninová oslava 9

Žáci 9. ročníku vyprávěli v anglickém jazyce o své narozeninové oslavě.

Bylo nás pět

Dne 2.11.2018 žáci 4. a 5. ročníku zhlédli divadelní představení "Bylo nás pět" od spisovatele Karla Poláčka v divadle Radost v Brně.

Burza škol 2018

V pátek 2.11.2018 žáci 9. ročníku navštívili burzu středních škol ve Znojmě.

100 let vzniku ČSR

Žáci 6. a 7. ročníku si v hodinách informatiky připomněli významné výročí, které na letošní rok připadá - 100 let vzniku ČSR.

SPONZORSKÉ DARY PRO DĚTI NA 1. STUPNI

Paní učitelky 1. stupně jmenovitě děkují rodičům za sponzorské dary pro výtvarné a pracovní činnosti - paní Přikrylové, Ošlejškové, Stašákové, M. Hříbkové, Bahenské, Marešové a panu T. Hříbkovi za finanční dar k nákupu školních potřeb a pomůcek.
Děkujeme

Práce s mikroskopem - 6

Žáci 6. ročníku si v laboratorní práci z přírodopisu vyzkoušeli práci s mikroskopem.

Přehrady, rybníky a nádrže v ČR - projekt

Žáci 9. ročníku v hodině zeměpisu zpracovali projekt na téma "Přehrady, rybníky a vodní nádrže v České republice".

Ich - projekt 9

"Ich" je název projektu, který žáci 9. ročníku zpracovali v hodinách německého jazyka.

Syndikovat obsah