Písmo - projekt

Žáci 8. ročníku dostali v českém jazyce za úkol zpracovat projekt "Písmo".

Někteří se zaměřili na materiály, na které se dříve psalo - pergamen, papyrus,.... Ostatní si vybírali různé druhy písma. Vzorek abecedy doplnili i do svého projektu. Nezapomněli ani na dorozumívání znakovou řečí.
Několik fotografií si můžete prohlédnout zde.