Dnes je 29. 9. 2023, svátek má Michal, zítra Jeroným

O škole, historie

První zmínky o škole v Dyjákovicích se objevují v kronice obce Dyjákovice, a to z let 1768 - 1817. V této době se vyučovalo ve staré budově, která nevyhovovala školním účelům, a tak byla roku 1817 postavena nová škola. Jednalo se o trojtřídní školu. Tato byla roku 1873 zbořena a nákladem obce postavena r. 1874 nová škola. Roku 1881 se stala škola čtyřtřídní a od roku 1889 pětitřídní.

Asi v roce 1928 byla postavena nynější hlavní budova školy, v níž jsou v současné době umístěny třídy 5. - 9. ročníku. Starší budova školy byla postavena na začátku 20. století a jsou v ní umístěny třídy 1. - 4. ročníku.

Další zmínky se objevují až v poválečné době. V době druhé světové války byly ve školní budově ubytováni příslušníci německé armády. Školy byly poškozeny a vykradeny. Po válce bylo zahájeno vyučování 1.9.1945. V poválečné době byl ve škole nedostatek učitelů, v sedmi třídách učili čtyři učitelé. 2.9.1946 byla zřízena újezdní měšťanská škola, obecná škola a pomocná třída.

V padesátých letech byla škola v Dyjákovicích rozdělena na národní školu, střední školu a zvláštní školu. V roce 1953 byl vydán nový školský zákon a byla zřízena jednotná osmiletá střední škola. Prvním ředitelem se stal Alois Hlavinka. 1.9.1957 byla zřízena družina mládeže. Od roku 1958 se vyučovalo ve dvou budovách, ve kterých bylo 14 tříd. Úspěšně se rozvíjela činnost zájmových kroužků.

V šedesátých letech se zvýšil počet tříd na 16. Ředitelem se stává pan Bohumír Svoboda, v roce 1962 pan Antonín Řezáč. V této době se začínají provádět některé stavební úpravy - instalace vodovodu - zdrojem vody byla studna na školním dvoře, výstavba skleníku na školní zahradě, přístavba kotelny a nářaďovny ke skleníku, oprava vedlejší školní budovy - výměna podlah, nátěry oken, dveří, fasáda.

V sedmdesátých letech se snížil počet tříd na 15. Od 1. 10. 1970 se stává ředitelem školy pan Škvor Josef. Pokračují další stavební úpravy hlavní školní budovy - přístavba sociálních zařízení, rekonstrukce elektroinstalace, zavedení vodovodu do všech tříd, výstavba kotelny ústředního topení

V roce 1983 je do funkce ředitele jmenován pan Benedikt František, dochází ke sloučení školy v Dyjákovicích a I. stupně školy ve Velkém Karlově. Pokračuje se v dalších stavebních úpravách hlavní školní budovy.

V roce 1990 se stává ředitelem pan Mgr. Malina Miloslav. V devadesátých letech probíhá oprava fasád obou budov, za provozu školy se mění podlahy ve třídách a na chodbách se pokládá dlažba, oprava tělocvičny, elektroinstalace v kotelně, zvonění, opravy hromosvodů. Podle potřeby se vyměňují radiátory v učebnách na I. a II. stupni.

V roce 2002 nastupuje do funkce ředitele pan Mgr. Štrunc Roman. Za jeho vedení dochází k plynofikaci kotelen na obou budovách, k opravě komínů na budově I. stupně a střechy na budově II. stupně. Je vybudována odpočinková místnost pro děti na I. stupni, modernizována učebna informatiky.

Od 1. 1. 2003 se škola stává právním subjektem. V současné době je ve škole 12 tříd, pracuje v ní 21 pedagogických pracovníků. Škola má velké množství mimoškolních aktivit, organizuje pro své žáky, i pro děti z celé republiky, letní dětský tábor LDT pod Templštýnem (www.zsdyjakovice.cz/ldt). Žáci mají možnost navštěvovat 15 kroužků a školní informační centrum. Ve spolupráci se ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou je zajištěna ve škole výuka na klavír.

webdesign: Synetix
©2019-2023 Základní škola, Dyjákovice, okres Znojmo, příspěvková organizace