Dnes je 23. 6. 2024, svátek má Zdeňka, zítra Jan

Projekty

Šablony III - ZŠ Dyjákovice

EU - peníze školám

 

Naše škola se zapojila do projektu EU peníze školám.

Hlavním cílem projektu je zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ.

Naše škola si vybrala oblast zaměřenou na využívání ICT ve vyučování. V rámci tohoto projektu proběhla metodická vzdělávání učitelů, byly zakoupeny počítače pro žáky, notebooky, dataprojektory a tři interaktivní tabule.

Vyučující vypracovali učební materiály - DUMy , které jsou sdíleny na stránkách www.dumy.cz.

 

Pojďme se dotknout ICT

Ovoce, zelenina a mléko do škol

Naše škola je zapojena do projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol.

Školní projekt se skládá z programů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol, prostřednictvím kterých žákům do základních škol po celé České republice pravidelně a zdarma dodáváme zdravé svačiny v podobě ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků. Dodávky do škol jsou financovány ze státních prostředků za finanční spoluúčasti Evropské unie.

Více o projektu

O nejlepší mapu na geografické téma

Žáci 2. stupně se zapojili do doplňkové soutěže O nejlepší mapu na geografické téma 24. ročníku Zeměpisné olympiády.

Více informací zde

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program, který vznikl pod záštitou MŠMT České republiky. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

V letošním školním roce se do tohoto programu zapojila i naše škola.

Informace o projektu

Doučování žáků

Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Hlavním cílem tohoto projektu je nahradit výpadek ve vzdělávání, ke kterému došlo v důsledku pandemie covid-19 na jaře roku 2020 a v průběhu většiny školního roku 2020/2021, resp. v průběhu distanční výuky.
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.
Na realizaci projektu je poskytována podpora EU, „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“.

Desatero pro primární prevenci

ZŠ Dyjákovice se zapojila do projektu, který je podporovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Žáci 2. stupně (8. a 9. ročníků) v hodinách Výchovy ke zdraví sledovali videa k jednotlivým tématům a zároveň vyplňovali edukativní online kvíz. Díky kvízu si individuálně prověřili, jak si informace z videoklipů zapamatovali a jaké znalosti o konkrétní problematice sami mají.

Společně za lepším internetem

Žáci 8. a 9. třídy se zapojili do akce Den bezpečnějšího internetu, který připadl na 8. února 2022.

Cílem mezinárodní kampaně je zvýšit povědomí o aktuálních nebezpečích v online prostředí  a propagovat jeho bezpečné a pozitivní užívání.

Hlavním tematem letošního ročníku byla bezpečnost dětí na internetu.

Žáci shlédli video o kyberšikaně, kybergroomingu, sociálních sítích. 

Na závěr napsali krátké referáty o kyberšikaně a do myšlenkové krabičky zakreslili, co by se nemělo zveřejňovat na sociálních sítích.

Jejich práce byly odeslány do kampaně "Společně za lepším internetem".

Hodnocení projektu

"Velmi inspirující je i vzrůstající trend zapojených škol i univerzit. Těch je několik desítek. Letos ale ze všech vyzdvihněme Základní školu Dyjákovice, která téma bezpečného internetu v hodinách s dětmi zpracovala opravdu kreativně. Na více než 250 školách pak běžely kampaně na dotykových obrazovkách Ámos Vision."

Ptačí hodinka

Naše škola se zapojila do celostátního sčítání ptáčků s názvem Ptačí hodinka.

Této akce se zúčastnili žáci 6. a 7. třídy.

Výsledky svého sledování poctivě zapisovali do tabulek a ty potom přinesli k vyhodnocení do školy. Své sčítání doplnili i vlastními fotografiemi.

V informatice potom ještě zpracovali téma Ptáčci na krmítku

Více informací zde.

Ekonomická olympiáda

V týdnu od 17. ledna 2022 se uskutečnilo školní kolo 1. ročníku „Ekonomické olympiády“ pro žáky 8. a 9. ročníku, kterou uspořádala společnost INEV, která na našem trhu působí od roku 2016 a jejím cílem je zvyšovat finanční gramotnost, vzdělávat studenty i pedagogy a spolupracovat s experty v oboru.

Ekonomická olympiáda je unikátním projektem, který se zaměřuje na rozvoj finanční a ekonomické gramotnosti studentů formou soutěže sestávající ze školního, krajského a finálního kola.

Všichni zapojení studenti mají možnost otestovat své znalosti. Úkolem bylo odpovědět na 25 otázek z daného oboru. Školní kolo proběhlo online.

NEJLEPŠÍ ŘEŠITELÉ

Sýkora Matyáš – 23 bodů
Sadílek Oldřich – 22 bodů
Cholevová Lenka – 21 bodů
Sokol Pavel – 20 bodů

Informace o projektu

Bobřík informatiky

V letošním školním roce se i naše škola zúčastnila soutěže „Bobřík informatiky“.

Zapojili se žáci 4. až 9. třídy.

Soutěž probíhala v počítačové učebně školy. Žáci odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.  Soutěžící vyplňovali online test, v němž vybírali z několika odpovědí nebo přemísťovali objekty na obrazovce.

Online soutěž pro testování znalostí a dovedností žáků základních a středních škol v oblasti informatiky a informatického myšlení provozuje Katedra informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Více informací zde.

Kraslice pro život

Sportovní trenéři a fyzioterapeuti do škol

Projekt, jehož cílem je zapojení kvalifikovaných odborníků do školního sportu a jejich vedení tréninkových jednotek, které přispěje ke zvýšení pohybové gramotnosti mladších dětí s předpokládaným efektem jejich následné pravidelné participace v organizovaných i neorganizovaných pohybových aktivitách.   

Cílem je také probudit lásku ke sportu v dětech a přivést je k pravidelné účasti na sportování, stejně jako osvěta směrem k pedagogům s cílem zapojit více pohybových aktivit dětí na ZŠ a pokračovat v této aktivitě v podobě organizovaných kroužků na školách v roce 2022.  

Tento projekt byl na naší škole realizován v prvním pololetí školního roku 2021/2022. Využili jsme služeb akreditovaného trenéra, který vedl tréninkové jednotky, přičemž všichni zapojení žáci naší školy mohli navštěvovat tento kroužek zdarma. V druhém pololetí na tento projekt navazuje projekt obdobný "Trenéři do škol", který je organizovaný Malým fotbalem Brno. 

Ukliďme Česko

„Ukliďme Česko“  je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky.  Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.

V letošním roce se do této akce zapojili i žáci naší školy.

Více informací o akci zde.

SPOLEČNÝM PŘÁTELSTVÍM K POZNÁVÁNÍ PŘÍHRANIČNÍHO REGIONU
KPF – 02 – 100

INFORMACE (519 KiB)

SPOLEČNÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY – KPF – 02 - 276

Digitalizujeme školu

Šablony IV - ZŠ Dyjákovice

Obědy školákům zdarma

webdesign: Synetix
©2019-2024 Základní škola, Dyjákovice, okres Znojmo, příspěvková organizace