Dnes je 20. 5. 2022, svátek má Zbyšek, zítra Monika

Školní speciální pedagog

Na naší škole je školní speciální pedagog Mgr. Dagmar Mikešová

Zajišťuje pro žáky předmět speciální pedagogické péče, intervenci a reedukaci, úzce spolupracuje s učiteli
a rodiči.

Konzultace pro rodiče: Út -  8:45 – 9:30, Pá – 9:50 – 10:30
Konzultace pro žáky: po ústní domluvě kdykoliv

Kontakt:
email: dasamikesova14@seznam.cz
telefon: 515 550 663

Cílem speciálního pedagoga je maximální rozvoj osobnosti žáka se speciálně vzdělávacími potřebami,
s postižením či znevýhodněním a dosažení vzdělání, výchovy a maximální úrovně jeho socializace. 

Spolupracujeme s PPP Znojmo, externím školním psychologem a logopedem.

Význam pojmů, které jsou dětem diagnostikovány PPP nebo jinými institucemi

Dyslexie – vývojová poruch čtení
Dysgrafie – porucha psaní (pravopisu)
Dysortografie -vývojová porucha spojená s neschopností naučit se správně pravopis
Dyskalkulie - znamená specifickou poruchu matematických schopností
Dyspraxie - vývojová porucha motorické koordinace
Grafomotorika - soubor psychomotorických činností, které jsou vykonávány při psaní a kreslení

webdesign: Synetix
©2022 ZŠ Dyjákovice