Dnes je 24. 4. 2024, svátek má Jiří, zítra Marek

8. třída

Přejít na:

Český jazyk
Dějepis
Chemie
Matematika
Německý jazyk
Zeměpis

 

 

 

Český jazyk (nahoru)

Žáci, z těchto webových stránek čerpejte studijní materiály, které si pod daným názvem otevřete a dle nabídky náročnosti si procvičujte nabízené cvičení nebo úlohu. Formou didaktických her si lehce učivo osvojíte.

Diktáty dle obtížnosti

Najdi – SLOVNÍ DRUHY (VŠECHNY DOSTUPNÉ + MIX) – cvičení dle obtížnosti

Najdi – VĚTNÉ ČLENY – cvičení dle náročnosti

Najdi – STAVBA VĚT – cvičení dle náročnosti

 

 

 

Dějepis (nahoru)

 

 

Chemie (nahoru)

Směsi - třídění

Filtrace - popis aparatury

Směsi - opakování

Chemické prvky - procvičování

Periodická tabulka prvků

Fosfor, jeho formy, výskyt a použití - video

Vlastnosti kovů a jejich vodivost - video

Obsah železa v krvi - video

Halogenidy - procvičování

Značky chemických prvků - procvičování

Oxidy - procvičování

Kyseliny a hydroxidy - přiřazování

Sulfidy - procvičování, opakování

pH stupnice - simulace

Značky prvků - procvičování

Kovy - vlastnosti

Chemické názvosloví - přiřazování

Vlastnosti nebezpečných látek

Prvky - křížovka

Chemické sklo a nádobí

Periodická tabulka

Opakování

Opakovací kvízy - Chápeš.cz

 

Matematika (nahoru)

Pythagorova věta - výpočet přepony, odvěsny

Pythagorova věta - čtverec, obdélník, trojúhelník

Počítání s druhou odmocninou

Číselné výrazy - přednost početních operací

Vytýkání před závorku

Vytýkání před závorku 2

Vytýkání před závorku 3

Složitější vytýkání

Vzájemná poloha přímky a kružnice

Jednoduché rovnice

Rovnice se závorkami

Rovnice se zlomky - 1

Rovnice se zlomky 2

Rovnice se zlomky 3

 

 

 

 

Německý jazyk (nahoru)

Rozkazy ve škole

Kam s věcmi? (předložky se 3. a 4. p.)

Věci (Kam? Kde?)

Osobní zájmena

Slovesa

Procvičování slovíček s flash kartičkami

Interaktivní materiály pro žáky ZŠ

Lekce němčiny zdarma

 

 

 

Zeměpis (nahoru)

Evropa - státy (slepá mapa)

Evropské státy - pexeso

Evropa - urči stát

Hranice mezi Evropou a Asií

Evropa povrch

Evropa kvíz

Evropa - kvíz 1

Evropa - hlavní města

Evropa - povrch 1

Evropa - povrch 2

Evropa - povrch 3

Evropa - řeky 1

Evropa - řeky 2

 

 

Fyzika (nahoru)

Fyzikální veličiny - opakování

Fyzikální veličiny

Jednotky délky

Práce, výkon energie - fyzikální veličiny

Jednotky délky, hmotnosti a času

Práce - převody jednotek

Změny skupenství

Teplo - tepelná výměna - výklad

 

webdesign: Synetix
©2019-2024 Základní škola, Dyjákovice, okres Znojmo, příspěvková organizace