Dnes je 20. 5. 2022, svátek má Zbyšek, zítra Monika

8. třída

Přejít na:

Český jazyk
Dějepis
Chemie
Matematika
Německý jazyk
Zeměpis

 

 

 

Český jazyk (nahoru)

Žáci, z těchto webových stránek čerpejte studijní materiály, které si pod daným názvem otevřete a dle nabídky náročnosti si procvičujte nabízené cvičení nebo úlohu. Formou didaktických her si lehce učivo osvojíte.

Diktáty dle obtížnosti

Najdi – SLOVNÍ DRUHY (VŠECHNY DOSTUPNÉ + MIX) – cvičení dle obtížnosti

Najdi – VĚTNÉ ČLENY – cvičení dle náročnosti

Najdi – STAVBA VĚT – cvičení dle náročnosti

 

 

 

Dějepis (nahoru)

Milí žáci,
studijní materiály vám poskytnou se orientovat v tématech a výukové látce, kterou probíráme v hodinách dějepisu.
Zodpoví vám odpovědi na otázky co?, kde?, kdy?, a proč?
Je dobré téma pochopit, než se začnete učit (šprtat) zpaměti.

VÝPISKY

VÝPISKY – PROSTUDUJ V ODKAZECH (studijní stánky, učíme se jinak, své vědomosti můžeš ověřit kvízem nebo Quizlet kartičkami)

VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE

VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE (www.dejepis.com) – studijní učebnice

VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE (edisco.cz)

Velká francouzská revoluce – výkladové video, které zachycuje příčiny, poznatky revoluce samé
 

NAPOLEON A VLASTENECTVÍ

NAPOLEON BONAPARTE (www.dejepis.com) – studijní učebnice

Vzestup Napoleona Bonaparta (edisco.cz)

Napoleonské války (edisco.cz)

KULTURA PRVNÍ POLOVINY 19. STOLETÍ

Klasicismus, empír, romantismus, biedermeier

HABSBURSKÁ MONARCHIE (revoluce 1848)

Bouřlivý rok – revoluce 1848 (studijní učebnice)

Revoluce v habsburské monarchii (VÝKLADOVÉ VIDEO - zachycuje příčiny, etapy a poznatky revoluce samé)

Revoluční rok 1848 (edisco.cz)

Revoluce 1848 (krátké ANIMOVANÉ VIDEO - Dějiny udatného českého národa)

 

 

 

Chemie (nahoru)

Chemické prvky - procvičování

Periodická tabulka prvků

Fosfor, jeho formy, výskyt a použití - video

Vlastnosti kovů a jejich vodivost - video

Obsah železa v krvi - video

Halogenidy - procvičování

Značky chemických prvků - procvičování

Oxidy - procvičování

Kyseliny a hydroxidy - přiřazování

Sulfidy - procvičování, opakování

Kyselost a zásaditost roztoků

pH stupnice - simulace

Značky prvků - procvičování

Kovy - vlastnosti

Chemické názvosloví - přiřazování

Matematika (nahoru)

Rovnice pro začátečníky

Rovnice se zlomky - 1. část

Rovnice se zlomky - 2. část

Rovnice se zlomky - 3. část

Rovnice - procvičování

 

 

 

Německý jazyk (nahoru)

Rozkazy ve škole

Kam s věcmi? (předložky se 3. a 4. p.)

Věci (Kam? Kde?)

Osobní zájmena

Slovesa

Procvičování slovíček s flash kartičkami

Interaktivní materiály pro žáky ZŠ

Lekce němčiny zdarma

 

 

 

Zeměpis (nahoru)

Evropa - státy (slepá mapa)

 

 

 

Fyzika (nahoru)

Práce, výkon energie - fyzikální veličiny

Jednotky délky, hmotnosti a času

Práce - převody jednotek

Změny skupenství

 

webdesign: Synetix
©2022 ZŠ Dyjákovice