Dnes je 9. 12. 2021, svátek má Vratislav, zítra Julie

Sponzorské dary

Poděkování

Paní učitelky 1. stupně děkují rodině Landové, panu Fialovi, paní Ošlejškové a paní Prokůpkové za přispění k vánoční výzdobě školy.

Poděkování

Paní učitelka 1. třídy děkuje panu Martinovi Hříbkovi (firma MALÍŘSTVÍ A NATĚRAČSTVÍ) za zakoupený sponzorský dar do třídy.
Děkuji.

Sponzorské dary pro děti na 1. stupni

Paní učitelky 1. stupně jmenovitě děkují rodičům za sponzorské dary pro výtvarné a pracovní činnosti - paní Přikrylové, Ošlejškové, Stašákové, M. Hříbkové, Bahenské, Marešové a panu T. Hříbkovi za finanční dar k nákupu školních potřeb a pomůcek.
Děkujeme

Školní družina  - sponzorský dar

Školní družina by ráda poděkovala paní Markétě Hříbkové za sponzorský dar ve formě sportovních pomůcek pro odpočinkovou a rekreační činnost, společenských her a výtvarných potřeb.

Sponzorský dar

Děkuji panu Tomáši Hříbkovi a panu Martinovi Hříbkovi (firma MALÍŘSTVÍ A NATĚRAČSTVÍ) za sponzorský dar – vymalování třídy prvňáčkům (září 2018).

Petra Plundráková, tř. učitelka

Sponzorský dar – sadba brambor

Chtěli bychom touto cestou poděkovat firmě Hrazdílek - Smrž za jejich sponzorský dar - sadba brambor na školní zahradu.

Sponzorský dar – lyžařská přilba

Děkujeme paní Lence Manové za sponzorský dar v podobě lyžařské přilby.

Sponzorský dar – AZ kvíz junior

Děkujeme paní Lence Manové za sponzorský dar v podobě deskové hry AZ Kvíz Junior.
Děti a paní učitelky z 1. stupně ZŠ.

Sponzorský dar – hračky, společenské hry a výtvarné pomůcky

Děkujeme firmě - MALÍŘSTVÍ A NATĚRAČSTVÍ - panu Martinovi Hříbkovi a
panu Tomáši Hříbkovi - za sponzorský dar, pro děti ze školní družiny.

Hračky, společenské hry a výtvarné pomůcky děti velice rády využijí ve volnočasových aktivitách ve školní družině.
Děkují vychovatelky a děti ze školní družiny.

Kancelářský papír do ŠD 

Děkujeme panu Radku Táborskému za pomůcku do školní družiny.
Jde o kancelářský papír, který využijí všechny děti k výtvarné a pracovní činnosti.

Papír, plakáty 

Děkujeme paní Jitce Hillebrandové za celoroční přispívání papírů a plakátů, které děti využívají na kreslení, malování, stříhání ve školní družině.

Rádiopřehrávač na MP3 a flash disk

Chtěli bychom touto cestou poděkovat firmě Malířství Hříbek za jejich
sponzorský dar - rádiopřehrávač na MP3 a flash disk.
Děkujeme. Žáci 4. třídy a paní učitelka.

Prašné křídy

Děkuji rodičům Natálie Helingerové za zakoupení souprav prašných uměleckých kříd do výtvarné výchovy pro všechny děti ve 2. třídě.
Společně se těšíme, až z barevných kříd vytvoříme obrázky a vyzkoušíme si něco nového a zajímavého při malování.
Děkuji.
Petra Plundráková /tř. učitelka/

Koně, lukostříl

Paní vychovatelky, děti ze školní družiny a děti z dramatického kroužku děkují Petře a Štěpánu Bahenským za jejich ochotu a výrobu dřevěných koníků a lukostřílů. Ty budou sloužit ke hře, při soutěžení i jako divadelní kulisy. Děti z výrobků měly velikou radost.

Didaktické hry

Děkujeme rodičům Zuzaně a Romanovi Helingerovým za sponzorský dar, díky kterému byly zakoupeny pro děti didaktické hry.
Tyto hry jsou určeny k rozvíjení slovní zásoby, pozornosti, představivosti, postřehu, ale zejména k pobavení a radosti naučit se něčemu formou hry v kolektivu spolužáků. Nové hry jsou nejen pro děti z 1. třídy, ale poslouží i ostatním žákům na 1. stupni. Je potěšující, když se najdou rodiče, kteří rádi věnují dětem něco nového do školy. Děkujeme.
Petra Plundráková

Matematické divadélko

Děkujeme rodičům Petře a Štěpánovi Bahenským za vytvoření didaktické pomůcky „Matematické divadélko“, kterou často a s oblibou používají žáci 1. ročníku.
Jsme rády, že jsou mezi námi rodiče, kteří jsou ochotni věnovat svůj volný čas i finance nejen pro své děti, ale i pro ostatní žáky ve škole.
Děkujeme.
Paní učitelky z 1. stupně.

Dřevěný nástěnný domeček, pavučina a sluníčko

Paní vychovatelky a děti ze školní družiny děkují Petře a Štěpánu Bahenským za ochotu a výrobu dřevěného nástěnného domečku, pavučiny a sluníčka.
Udělalo nám to velikou radost a hned jsme využili nástěnek na výstavu dětských výrobků.

Semena slunečnice a prosa

Děkuji za všechny děti a paní učitelky z 1. stupně panu Karlu Čechovi ml. za semena slunečnice a prosa pro krmení ptáků.
Petra Plundráková /tř.učitelka 3. tř./

webdesign: Synetix
©2021 ZŠ Dyjákovice