Dnes je 24. 4. 2024, svátek má Jiří, zítra Marek

Sponzorské dary

Poděkování

ŽŠ Dyjákovice děkuje firmě Rohde za finanční dar na nákup ICT techniky.

Poděkování

ZŠ Dyjákovice děkuje charitativnímu projektu Patron dětí za finanční dary na obědy školákům.

Poděkování

ŽŠ Dyjákovice děkuje České společnosti učitelů TV za trampolínu, kterou žáci vyhráli v rámci akce Evropský školní sportovní den.

Poděkování

ŽŠ Dyjákovice děkuje paní Ing. Haně Galetové za služby v podobě výuky anglického jazyka a veškeré výtvarné pomůcky s tímto spojené.

Poděkování

ŽŠ Dyjákovice děkuje firmě Rohde za finanční dar na nákup ICT techniky.

Poděkování

ZŠ Dyjákovice děkuje spolku Radost dětem za pomůcky do školní družiny. 

Poděkování

ZŠ Dyjákovice děkuje panu Havlátovi za provedené opravy a darované řezivo do školních dílen.

Poděkování

ZŠ Dyjákovice děkuje firmě M + T Hříbek Group, s.r.o. za vybavení 1. třídy novým nábytkem.

Poděkování

ZŠ Dyjákovice děkuje spolku Radost dětem za pomůcky do školní družiny.

Poděkování

ZŠ Dyjákovice děkuje firmě Rohde za finanční dar na nákup ICT techniky.

Poděkování

Děti druhé třídy děkují rodině Kučerové za vyrobenou pomůcku k  určování druhů vět.

Poděkování

Paní učitelky 1. stupně děkují rodině Landové, panu Fialovi, paní Ošlejškové a paní Prokůpkové za přispění k vánoční výzdobě školy.

Poděkování

Paní učitelka 1. třídy děkuje panu Martinovi Hříbkovi (firma MALÍŘSTVÍ A NATĚRAČSTVÍ) za zakoupený sponzorský dar do třídy.
Děkuji.

Sponzorské dary pro děti na 1. stupni

Paní učitelky 1. stupně jmenovitě děkují rodičům za sponzorské dary pro výtvarné a pracovní činnosti - paní Přikrylové, Ošlejškové, Stašákové, M. Hříbkové, Bahenské, Marešové a panu T. Hříbkovi za finanční dar k nákupu školních potřeb a pomůcek.
Děkujeme

Školní družina  - sponzorský dar

Školní družina by ráda poděkovala paní Markétě Hříbkové za sponzorský dar ve formě sportovních pomůcek pro odpočinkovou a rekreační činnost, společenských her a výtvarných potřeb.

Sponzorský dar

Děkuji panu Tomáši Hříbkovi a panu Martinovi Hříbkovi (firma MALÍŘSTVÍ A NATĚRAČSTVÍ) za sponzorský dar – vymalování třídy prvňáčkům (září 2018).

Petra Plundráková, tř. učitelka

Sponzorský dar – sadba brambor

Chtěli bychom touto cestou poděkovat firmě Hrazdílek - Smrž za jejich sponzorský dar - sadba brambor na školní zahradu.

Sponzorský dar – lyžařská přilba

Děkujeme paní Lence Manové za sponzorský dar v podobě lyžařské přilby.

Sponzorský dar – AZ kvíz junior

Děkujeme paní Lence Manové za sponzorský dar v podobě deskové hry AZ Kvíz Junior.
Děti a paní učitelky z 1. stupně ZŠ.

Sponzorský dar – hračky, společenské hry a výtvarné pomůcky

Děkujeme firmě - MALÍŘSTVÍ A NATĚRAČSTVÍ - panu Martinovi Hříbkovi a
panu Tomáši Hříbkovi - za sponzorský dar, pro děti ze školní družiny.

Hračky, společenské hry a výtvarné pomůcky děti velice rády využijí ve volnočasových aktivitách ve školní družině.
Děkují vychovatelky a děti ze školní družiny.

Kancelářský papír do ŠD 

Děkujeme panu Radku Táborskému za pomůcku do školní družiny.
Jde o kancelářský papír, který využijí všechny děti k výtvarné a pracovní činnosti.

Papír, plakáty 

Děkujeme paní Jitce Hillebrandové za celoroční přispívání papírů a plakátů, které děti využívají na kreslení, malování, stříhání ve školní družině.

Rádiopřehrávač na MP3 a flash disk

Chtěli bychom touto cestou poděkovat firmě Malířství Hříbek za jejich
sponzorský dar - rádiopřehrávač na MP3 a flash disk.
Děkujeme. Žáci 4. třídy a paní učitelka.

Prašné křídy

Děkuji rodičům Natálie Helingerové za zakoupení souprav prašných uměleckých kříd do výtvarné výchovy pro všechny děti ve 2. třídě.
Společně se těšíme, až z barevných kříd vytvoříme obrázky a vyzkoušíme si něco nového a zajímavého při malování.
Děkuji.
Petra Plundráková /tř. učitelka/

Koně, lukostříl

Paní vychovatelky, děti ze školní družiny a děti z dramatického kroužku děkují Petře a Štěpánu Bahenským za jejich ochotu a výrobu dřevěných koníků a lukostřílů. Ty budou sloužit ke hře, při soutěžení i jako divadelní kulisy. Děti z výrobků měly velikou radost.

Didaktické hry

Děkujeme rodičům Zuzaně a Romanovi Helingerovým za sponzorský dar, díky kterému byly zakoupeny pro děti didaktické hry.
Tyto hry jsou určeny k rozvíjení slovní zásoby, pozornosti, představivosti, postřehu, ale zejména k pobavení a radosti naučit se něčemu formou hry v kolektivu spolužáků. Nové hry jsou nejen pro děti z 1. třídy, ale poslouží i ostatním žákům na 1. stupni. Je potěšující, když se najdou rodiče, kteří rádi věnují dětem něco nového do školy. Děkujeme.
Petra Plundráková

Matematické divadélko

Děkujeme rodičům Petře a Štěpánovi Bahenským za vytvoření didaktické pomůcky „Matematické divadélko“, kterou často a s oblibou používají žáci 1. ročníku.
Jsme rády, že jsou mezi námi rodiče, kteří jsou ochotni věnovat svůj volný čas i finance nejen pro své děti, ale i pro ostatní žáky ve škole.
Děkujeme.
Paní učitelky z 1. stupně.

Dřevěný nástěnný domeček, pavučina a sluníčko

Paní vychovatelky a děti ze školní družiny děkují Petře a Štěpánu Bahenským za ochotu a výrobu dřevěného nástěnného domečku, pavučiny a sluníčka.
Udělalo nám to velikou radost a hned jsme využili nástěnek na výstavu dětských výrobků.

Semena slunečnice a prosa

Děkuji za všechny děti a paní učitelky z 1. stupně panu Karlu Čechovi ml. za semena slunečnice a prosa pro krmení ptáků.
Petra Plundráková /tř.učitelka 3. tř./

webdesign: Synetix
©2019-2024 Základní škola, Dyjákovice, okres Znojmo, příspěvková organizace