Pohoří a hory České republiky - projekt

Žáci 9. ročníku v hodině zeměpisu zpracovali projekt na téma "Pohoří a hory České republiky".

Bezpečná jízda na kole - projekt

Žáci 8. ročníku v hodinách výchovy ke zdraví zpracovali projekt na téma "Bezpečná jízda na kole".

Školní družina - sponzorský dar

Školní družina by ráda poděkovala paní Markétě Hříbkové za sponzorský dar ve formě sportovních pomůcek pro odpočinkovou a rekreační činnost, společenských her a výtvarných potřeb.

KRKONOŠSKÉ POHÁDKY aneb Trautenberk a Krakonoš

Hamižný a lakotný Trautenberk, Hanče, Kuba a Hajnej, kteří mu poctivě slouží a vládce hor Krakonoš byli hlavními postavami Krkonošských pohádek, se kterými se setkali žáci 1., 2. a 3. třídy ve středu 10. 10. 2018 při divadelním představení v Divadle Radost v Brně.

Planety sluneční soustavy - projekt

Žáci 6. ročníku v hodinách zeměpisu a IaKT zpracovali projekt na téma "Planety sluneční soustavy".

Sv. Václav IaKT

Žáci 6., 7. a 8. ročníku si v hodinách informační a komunikační technologie připomněli svátek sv. Václava.

Paměť hradních zdí - 9. ročník

Žáci 9. ročníku navštívili ve středu 26.9.2018 edukační program s názvem "Paměť hradních zdí".

Hradem s princeznou

Ve středu 26. 9. 2018 se uskutečnil pro prvňáčky jejich 1. školní výlet.

Ovoce a zelenina na talíři

Žáci 8. ročníku v rámci IakT zpracovali téma "Ovoce a zelenina na talíři"

Paměť hradních zdí - 7. ročník

V úterý 18.9.2018 se žáci 7. ročníku zúčastnili edukačního programu "Paměť hradních zdí" ve Znojmě.

Syndikovat obsah