Třídění odpadů IaKT 8

Žáci 8. ročníku zpracovali téma "Třídění odpadů".

Sopka na stole

I hodiny slohu mohou být zábavné.

Litosféra - projekt 6

Žáci 6. ročníku v rámci probíraného tématu Litosféra zpracovali následující projekty:

Reklama nás ovlivňuje - VkO 7

Žáci 7. ročníku dostali v hodinách výchovy k občanství nelehký úkol.

Vikingové - válečníci, mořeplavci, objevitelé a obchodníci

V pátek 16.3.2018 se všichni žáci vypravili do kulturního domu, kde si pro ně agentura Pernštejni z Pardubic připravila vzdělávací program s název "Vikingové - válečníci, mořeplavci, objevitelé a obchodníci".

Zajímavosti z Apeninského poloostrova - projekt

Žáci 8. ročníku v zeměpise zpracovali projekt s názvem "Zajímavosti z Apeninského poloostrova".

Sopka IaKT 6

Žáci 6. ročníku dostali za úkol v hodině informatiky vložit a popsat obrázek sopky.

Můj rodokmen - projekt

Žáci 8. ročníku v hodinách dějepisu zpracovávali svůj rokomen.

Zajímavosti z Řecka - projekt

Žáci 8. ročníku zpracovali v zeměpise projekt "Zajímavosti z Řecka"

Ein Brief

V dopise žáci 5. ročníku vyprávěli o svých zálibách.

Syndikovat obsah